• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Kontrola tvrdosti koulí - HARDNESSTESTER HT(A) MF

Hardnesstester je přístroj pro nedestruktivní kontrolu a třídění ocelových koulí, podle tvrdosti a druhu materiálu. Přístroj díky čtyřem zabudovaným propadovým cívkám dokáže multifrekvenčně analyzovat elektrické parametry reprezentující chemické složení a krystalografickou strukturu materiálu a následně je porovnat ze známými kalibračními koulemi. Tím je přístroj schopen vytřídit koule dle tvrdosti s přesností ±2 HRC od kalibrační koule.

Hardnesstester je dodáván ve dvou provedeních, buď jako samostatný autonomní přístroj HTA MF nebo jako přístroj neautonomní, zařazený za vstupem Ball Scanneru nebo jiného zařízení zákazníka dle potřeby.

Standardní vybavení HT(A) MF

  • Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí Touch-Screenu (CU-TS)
  • Okamžité vyhodnocení každé koule se zobrazováním výsledku na obrazovku a možností tisku kontrolního protokolu
  • Zásobník pro koule ke kontrole
  • Signalizace stavu stroje
  • Přesnost třídění koulí ±2 HRC