Naše vývojové oddělení pracuje intenzivně na dalším třídícím automatu z řady Ball Scanner Wet pro mokrou kontrolu. Kontrola koulí o rozsahu 40-70 mm bude probíhat ve stavu, kdy je měřící místo ponořené do kapaliny. Pro komplexní kontrolu měřené koule bude nově představena metoda na principu ultrazvuku pro široké použití i pro neferomagnetické materiály a pro kontrolu nejen pod povrchem, ale i uvnitř objemu koule.