• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Manipulátory

Manipulátor je zařízení určené pro šetrný přenos koulí větších průměrů. Zařízení je vybaveno mechanickou rukou, která přesně uchopí určenou kouli a vloží ji do zákazníkem připraveného obalu, aniž by docházelo k nekontrolovaným otřesům koule nebo pádu z výšky. Manipulátor může pracovat jako samostatné autonomní zařízení, nebo ho lze zabudovat do výrobní linky.

Aktuálně nabízíme stroje Manipulator pro následující rozsahy

MANIPULATOR Rozsah koulí k manipulaci Informace
MANIPULATOR 4070
X350 Y250 Z700
39,000 mm – 71,000 mm