• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Ball Transporter BT - pro šetrný transport koulí

Zařízení BT je kompaktním přídavným zařízením variabilní konstrukce, které slouží pro rychlou a šetrnou dopravu suchých i mokrých koulí většinou ve svislém směru.

Ball Transporter BT je svým výkonem dostačující pro celý Ball Scanner (tj. pro dvě měřící místa). Zařízení může plynule přizpůsobovat výšku plnění dle aktuální hladiny koulí.

Aktuálně nabízíme stroje BT pro následující rozsahy

Ball Transporter Rozsah koulí Informace
BT 0610 6,000 mm – 10,319 mm
BT 1016 9,525 mm – 16,000 mm
BT 1625 15,990 mm – 25,400 mm
BT 1625 15,990 mm – 25,400 mm
BT 2542 15,990 mm – 25,400 mm
BT 4070 39,960 mm – 70,644 mm

Standardní vybavení strojů z řady BT

  • Držák se stavěcí nohou
  • Řídící jednotka
  • Vstupní senzor pro detekci přítomnosti koule
  • Výstupní senzor pro detekci zaplnění vývodu OK
  • Lehké a kompaktní zařízení

Ball Transporter BTE (elevátor)

Ball Transporter BTG (gravitační)