• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Hardness Tester – pro kontrolu tvrdosti a druhu materiálu koulí

Hardness Tester je přístroj pro nedestruktivní kontrolu a třídění ocelových koulí, podle tvrdosti a druhu materiálu. Přístroj pomocí až 4 zabudovaných propadových cívek dokáže multifrekvenčně analyzovat elektrické parametry reprezentující chemické složení a krystalografickou strukturu materiálu a následně je porovnat se známými kalibračními koulemi. Tím je přístroj schopen vytřídit koule dle tvrdosti s přesností ±2 HRC od kalibrační koule nebo dle odlišnosti materiálu.

Hardness Tester je dodáván ve dvou provedeních, buď jako samostatný autonomní přístroj HTA MF s vlastním zásobníkem nebo jako neautonomní přístroj HT MF, zařazený za výstupem Ball Scanneru nebo jiného zařízení zákazníka dle potřeby.

Aktuálně nabízíme stroje HT pro následující rozsahy

Autonomní Hardness Tester Rozsah koulí ke kontrole Informace
HTA 0306 MF (s VOP) 3,000 – 6,350 mm
HTA 0306 MF (bez VOP) 3,000 – 6,350 mm
HTA 0610 MF (s VOP) 6,000 – 10,319 mm
HTA 0610 MF (bez VOP) 6,000 – 10,319 mm
HTA 1016 MFS (s VOP) 9,525 – 16,669 mm
HTA 1016 MFS (bez VOP) 9,525 – 16,669 mm
HTA 1625 MFS (s VOP) 9,525 – 16,669 mm
HTA 1625 MFS (s VOP) 9,525 – 16,669 mm
Neautonomní Hardness Tester Rozsah koulí ke kontrole Informace
HT 1016 MFS L 9,525 – 16,669 mm
HT 1016 MFS R 9,525 – 16,669 mm
HT 1625 MFS L 15,990 – 25,400 mm
HT 1625 MFS R 15,990 – 25,400 mm

Způsoby měření tvrdosti a typu materiálu

Dynamické

Měření je prováděno pomocí čtyř plně nezávislých propadových cívek s vlastním vyhodnocovacím systémem. Díky tomuto uspořádání automat dokáže změřit kouli na 4 různých frekvencích bez zastavení koule. Frekvenční rozsah kontroly je 10.0 až 150.0 kHz.

Statické

Měření je prováděno pomocí jedné elektromagnetické cívky při zastavení koule. Koule je zastavena uvnitř cívky a postupně měřená čtyřmi volitelnými frekvencemi. Frekvenční rozsah kontroly je 1.0 až 150.0 kHz.

Standardní vybavení HT(A) MF

  • Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí Touch-Screenu (CU-TS)
  • Okamžité vyhodnocení každé koule se zobrazováním výsledku na obrazovku a možností tisku kontrolního protokolu
  • Zásobník pro koule ke kontrole
  • Signalizace stavu stroje
  • Přesnost třídění koulí ±2 HRC

Animace testování koule Hadness Testerem