Zcela nový automat RS 0510-20 pro defektometrickou kontrolu kvality povrchu a podpovrchu pláště a čel čistých a suchých ocelových ložiskových válečků.