• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Vysvětlení kontrolních metod

Třídící automaty firmy KROB SCANNERS s.r.o. využívají několik metod na kontrolu povrchu i podpovrchu ocelových koulí do ložisek. Za tímto účelem jsou pro každou metodu vyvinuty konkrétní sondy-testery, které jsou pro danou metodu použity.

  • EOT – Elektro-Optický Tester
  • EOTW – Elektro-Optický Tester Wet*
  • ECT – Eddy-Current Tester
  • ECTW – Eddy-Current Tester Wet*
  • EVT – Elektronický Vibrační Tester
  • EVTW – Elektronický Vibrační Tester Wet*

*Používá se pouze na Ball Scannerech Wet.

EOT - Elektro-Optický Tester

Tester EOT osvětluje povrch koule laserovým svazkem a následně snímá intenzitu odraženého světla. Po porovnání očekávané (kalibrované) a reálné hodnoty intenzity odraženého světla automat vyhodnotí kvalitu povrchu měřené koule optickou metodou a vytřídí kouli podle operátorem nastavené citlivosti do vývodu pro koule OK nebo EOT fault. Existuje zvlášť provedení sond EOT pro mokré a suché stroje (EOT/ EOTW) , které se vzájemně liší tvarem i konstrukcí.

Testery EOT i EOTW se používají na všech třídících automatech Ball Scanner k vyhodnocování povrchu koulí dvěma metodami:

  • EOT1 – kontrola bodových vad (metodou absolutní nebo relativní)
  • EOT2 – integrační metoda (měření lesku)

EOT/EOTW je zapouzdřené laserové zařízení, pracující v oblasti viditelného spektra vlnových délek 660±20 nm se zářivým výkonem do 1 mW. Jedná se proto o LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ třídy 1.

ECT - Eddy-Current Tester

Tester ECT využívá feromagnetických vlastností materiálu, ze kterého jsou vyrobeny testované koule. Pomocí metody vířivých proudů dokáže detekovat povrchové a podpovrchové vady do předem definované hloubky materiálu v závislosti na nastavení budící frekvence.

Každý tester ECT testuje kouli dvěma nezávislými systémy ECT1 a ECT2. Oba systémy, díky samostatnému nastavení fázové selekce, budící frekvence a zesílení dovolují se současně zaměřovat na odlišné typy vad jako jsou bodové vady, praskliny, tvarové vady a jiné. Systém ECT1 i ECT2 navíc každý umožňuje zvolit metodu třídění založenou na poměru velikosti signálu vady k velikosti šumu.

Každý modul ECT obsahuje grafické rozhraní pro přesné nastavení vzdálenosti testeru od povrchu koule.

Typy ECT sond pro metodu ECT

ECT Sondy – diferenční sondy s dvěma feritovými jádry

X ECT Sondy – křížové sondy se čtyřmi feritovými jádry

crossprobe

EVT - Elektronický Vibrační Tester

Tester EVT pomocí akcelerometru na hlavní páce třídícího automatu měří vibrace generované pohybem koule v měřícím místě v průběhu scannu. Pomocí této doplňkové metody se vyhodnocuje geometrický tvar koule a zároveň ji lze použít pro sledování míry opotřebení některých elementů třídícího automatu (např. ložiska funkčních prvků měřícího místa).