• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Kaskády

Zařízení typu kaskáda slouží k rychlé, šetrné dopravě koulí z úrovně vývodu OK koulí Ball Scannerů až do připravených obalů, které mohou být i na úrovni podlahy. Všechny kaskády jsou plně automatizovány a při plnění obalů dynamicky přizpůsobují výšku plnění dle aktuální hladiny koulí v nádobě. Výkon kaskády je dostačující pro celý Ball Scanner (tj. pro dvě měřící místa). Zařízení může plynule přizpůsobovat výšku plnění dle aktuální hladiny koulí.

Kaskády lze realizovat v provedení OUT pro dopravu koulí z vývodu OK Ball Scanneru Wet na úroveň podlahy.

Aktuálně nabízíme stroje CASCADE pro následující rozsahy

Kaskády Rozsah koulí Informace
Cascade 0306 3,000 6,350
Cascade 0610 6,000 10,319
Cascade 1016 9,525 16,000
Cascade 1625 15,990 25,400

Firma Krob Scanners dodává pro svoje Ball Scannery WET a Ball Scannery DRY různé typy Ball Transportérů a Kaskád sloužící k transportu koulí převážně ve svislém směru. Ball Transportéry mohou přepravovat koule nahoru i dolů, kdežto Kaskády pouze shora dolů. Kaskády jsou tvořeny většinou dvěma kratšími Ball Transportery, z nichž horní je pevný a spodní pohyblivý. Spodní Ball Transportér se automaticky zvedá do horní úvratě, když je naplněn kontejner, do kterého Kaskáda přemisťuje zkontrolované OK koule.

V případě zájmu o tyto přístroje, kontaktujte výrobce a udejte:

  • Výškový rozdíl vstupu a výstupu koulí pro transport
  • Průměry koulí pro transport
  • Kolik koulí má být tímto zařízením transportováno (ks / hod)