• KROB SCANNERS s.r.o.
  Věšťany 80, 415 01 Teplice

Softwarová rozšíření a doplňky

Všechny třídící automaty firmy Krob jsou vybaveny centrální řídící jednotkou CUTS s dotykovým panelem. Panel je navržený pro snadné a intuitivní ovládání tak, aby tu nejzákladnější obsluhu stroje zvládl i personál s nejnižší úrovní školení. Pomocí jednotky CUTS je prováděno veškeré nastavení a ovládání stroje. Všechny jednotky CUTS dále zaznamenávají a zobrazují výsledky měření v podobě číselných hodnot porovnávaných k zakalibrované hodnotě a také v podobě podrobných grafů, ze kterých lze vizuálně zjistit např. poměr velikosti reálné vady vůči celkovému šumu (Signal to Noise). Pro každou zkontrolovanou dávku jednotka CUTS zobrazuje statistická data o počtech vytříděných koulí a nastavení defektometrických metod. Statistická data lze vytisknout pomocí připojené tiskárny, a nebo uložit do paměti k pozdějšímu tisku.

Možná rozšíření základního softwaru

Web-BS

Systém WebBS je určen pro online sledování Ball Scannerů z jednoho nebo více vzdálených stanovišť (dispečinků) a sbírání veškerých statistických dat z každého měřícího místa ukládaných do přehledné databáze, ve které je možné následně vyhledávat všechny akce a události nastalé během kontroly. Operátor (vedoucí směny apod.) tak má s pomocí webového prohlížeče vizuálně pod kontrolou aktuální stav všech připojených Ball Scannerů a zároveň se může i zpětně podívat na průběh kontroly libovolné dávky.

 • Možnost online sledování statistických dat ( PC, Smart TV, tablet, Smart telefon)
 • rychlý přehled o třídění z pohodlí kanceláře / domova
 • aktuální informace o všech připojených Ball Scannerech v podobě tabulky
 • podrobné filtry umožňující filtrovat potřebné informace (např. podle názvu šarže, rozměru koule, časového úseku apod.)
 • pomocné vyhledávací rozhraní
 • možnost zpětně sledovat zadané dávky/ výkony strojů
 • export dat do standardizovaných formátů – výhodné pro vytváření statistik, přehledů, protokolů, výročních zpráv apod.

Zákaznické rozměry kladek

Zavádíte ve svém provozu kontrolu nestandardního rozměru koulí a nenašli jste tento rozměr v základní nabídce rozměrů vašeho Ball Scanneru? Kontaktujte nás a domluvíme spolu upgrade vašeho softwaru a tvorbu nových rozměrů řídících kladek.

Režim Width Different (WD)

Všechny Ball Scannery firmy Krob jsou vybaveny softwarovými moduly pro kontrolu koulí v režimu STanDard (STD) a AeroSpace (AS), které dokáží uspokojit naprostou většinu i velmi náročných zákazníků (včetně aplikací pro letecký průmysl). Pokud jsou Vaše požadavky na kvalitu kontroly ještě vyšší, je možné Ball Scanner vybavit softwarovým modulem pro kontrolu v režimu WidthDifferent (WD), ve kterém lze využít co nejmenšího průměru jádra sondy ECT a maximalizovat počet průchodů vady pod jádry.

Křížová sonda (X ECT sonda)

Klasické uspořádání dvou feritových jader diferenciální sondy ECT bylo díky nové technologii nahrazeno křížovým uspořádáním čtyř feritových jader. Křížové uspořádání umožňuje zmenšit průměr velikosti jádra sondy ECT a současně zachovat efektivní šíři sondy. Tím je umožněno dosažení větší citlivosti sond ECT při zachování stejné doby kontroly koule.

Statistika třídění

Statistika třídění graficky znázorňuje rozložení kvality tříděných koulí v dávce a to i zpětně, což umožňuje porovnávání výrobních dávek vzájemně mezi sebou. Všechna důležitá data, jako nastavené parametry třídění ECT/EVT/EOT, stav počítadel a další se ukládají do historie v CU-TS. Statistiku je možné buď přímo zobrazit na CU-TS, vytisknout na připojené tiskárně, nebo uložit na SD kartu do „historie“ a dále například stáhnout do PC ve formátu PDF přes webové rozhraní.

Statistika je tedy vhodným nástrojem k dlouhodobému sledování kvality koulí.

Tiskárna

Každý Ball Scanner umožňuje tisk pomocí připojené externí tiskárny. Tisknout lze statistická data zkontrolované dávky z displeje jednotky CUTS a nebo z uloženého souboru v paměti. Kontaktujte nás pro správný typ tiskárny.

Stoly

Montované stoly pro Ball Scannery svým konstrukčním řešením usnadňují práci operátorům a umožňují připojení dalších přídavných zařízení, které spolupracují s Ball Scannery ( Hardness Tester, Diameter Sorter, baličky)

Stoly jsou montované z duralových konstrukčních profilů, lze je dodávat i v rozmontovaném stavu, což je výhodné zejména pro leteckou přepravu. Stoly jsou dodávány ve třech výškových variantách:

Výška stolu (H) Stůl pro Ball Scanner Stůl pro Ball Scannery se Safety Flap (SF)
40´´ (1016 mm) K 102 000 K 102 010
45´´ (1143 mm) K 102 001 K 102 011
50´´ (1270 mm) K 102 002 K 102 012

Provedení stolů SF je určené pro Ball Scannery osazené Safety Flap (SF). Odlišuje se sníženou výškou odkládacích desek boxů pro zkontrolované koule. Safety Flap (SF) se používá u Ball Scannerů malých průměrů koulí. Jedná se o zařízení zamezující vypadnutí koule do vývodu OK v případě náhlého výpadku elektrického napětí atd.

Ke každému stolu lze objednat odkládací desku pro umístění boxů na vytříděné koule apod. Deska se dodává ve dvou provedeních – bez přesahu půdorysných rozměrů stolu a s jednostranným přesahem, které lze využít pro další příslušenství. Deska je uzemněna a opatřena vodivým povrchem V kombinaci s boxy z ESD materiálu (sestava boxů na koule) odvádí deska elektrostatický náboj.

Vstupní a výstupní stojany

Různé typy vstupních a výstupních stojanů, dle potřeb zákazníka, jsou vyrobené z duralových konstrukčních profilů a slouží k umístění vstupních a výstupních kontejnerů do potřebné výšky, tím je zajištěn hladký vstup koulí ke kontrole do Ball Scanneru a stejně tak hladký výstup zkontrolovaných koulí do připraveného kontejneru.

Stojany se na přání zákazníka dají přizpůsobit rozměrům kontejneru, které používá.

Dodáváme i stojany opatřené i válečkovými dráhami pro snadnou manipulaci a transport těžkých obalů.

Příklad použití stojanů a možností konfigurace zde.

Boxy na zkontrolované koule – sestava

Praktické zvláštní příslušenství k suchým strojům pro vytříděné koule malých průměrů. Boxy vyrobené z antistatického materiálu jsou umístěny na nerezovém plechu, který je uzemněn a odvádí tak elektrostatický náboj.

Každý box má průhledný kryt vyrobený z plexiskla. Tím nedochází k vyskakování koulí a je vyloučené riziko, že BAD koule spadne mezi OK koule. Dále zabraňuje vniku nečistot mezi zkontrolované koule.

Ke každému krytu je připevněn tlumič (rozdílných velikostí v závislosti na průměru tříděných koulí), který nejenže snižuje pádovou výšku koule, ale také rovnoměrně rozděluje koule do všech stran. Tím je box rovnoměrně plněn a obsluha s ním nemusí tak často manipulovat. Součástí tohoto zvláštního příslušenství jsou senzory, které hlídají zaplnění jednotlivých boxů. V momentě, kdy je box naplněn, zastaví se plnění i samotný stroj.

 • boxy vyrobené z ESD materiálu
 • nerezový uzemněný plech, který odvádí elektrostatický náboj
 • senzory, které hlídají plnění boxů
 • kryty z průhledného plexiskla, zamezující spadnutí špatné koule do dobrých a vnikání nečistot