• KROB SCANNERS s.r.o.
  Věšťany 80, 415 01 Teplice

Ball Scanners Wet – pro mokrou kontrolu povrchu a podpovrchu ocelových koulí

Ball Scannery Wet jsou nová generace třídících automatů modelové řady DX a DXK pro nedestruktivní kontrolu kvality povrchu a podpovrchu ložiskových koulí. Koule jsou těmito Ball Scannery kontrolovány v měřícím místě, které je ponořeno do kapaliny. Kontrola probíhá metodou vířivých proudů (ECT), metodou optického laserového svazku (EOT) a metodou vibračního integrovaného akcelerometru (EVT). V případě požadavku na kontrolu kvality jinou kontrolní metodou, kontaktujte výrobce.

U Ball Scanneru Wet kontrola probíhá v zanořeném stavu do kapaliny na bázi minerálního oleje, což přináší řadu výhod a zlepšení jak vůči kvalitě a přesnosti samotné kontroly, tak vůči zefektivnění výrobního procesu koulí. Ball Scannery Wet jsou navrženy pro co nejjednodušší a intuitivní obsluhu. Přístroje jsou vhodné pro nepřetržitý provoz i v náročných provozních podmínkách. Díky svým výhodám našli Ball Scannery Wet uplatnění u předních výrobců ložiskových koulí po celém světě.

Aktuálně nabízíme stroje BSW pro následující rozsahy

Ball Scanner W Rozsah koulí ke kontrole Informace
BSW 0306 DX 3,000 mm – 6,350 mm
BSW 0306 DX (rozšířená verze) 2,778 mm – 6,350 mm
BSW 0306 DXK 3,000 mm – 6,350 mm
BSW 0306 DXK (rozšířená verze) 2,778 mm – 6,350 mm
BSW 0610 DX 6,000 mm – 10,319 mm
BSW 0610 DXK 6,000 mm – 10,319 mm
BSW 1016 DX 9,525 mm – 16,000 mm
BSW 1016 DX (rozšířená verze) 9,525 mm – 16,669 mm
BSW 1625 DX 15,990 mm – 25,400 mm
BSW 2542 S 25,000 mm – 42,000 mm
BSW 2542 S (rozšířená verze) 23,813 mm – 42,000 mm
BSW 4070 39,960 mm – 70,644 mm

Hlavní výhody BSW v porovnání se suchou kontrolou

 • Koule nemají po skenování na povrchu žádné stopy, a proto není nutné po skenování provádět finální lapování.
 • Optická kontrola (EOT) má výrazně vyšší citlivost.
 • U velkých průměrů je možno použít vedle optické kontroly a kontroly vířivých proudů i ultrazvukovou kontrolu pro nalezení vad hluboko pod povrchem.

Další výhody BSW

 • Životnost kladek, ložisek a dalších náhradních dílů se několikanásobně prodlouží.
 • Sníží se počet operací oproti suché kontrole povrchu koulí. U suché kontroly koulí se většinou po prvním lapování provádělo mytí – sušení – skenování suché – konečné lapování s cílem odstranit stopy po skenování a opakované mytí a sušení – následovala konzervace a balení. U mokré kontroly koulí se provádí pouze jedno lapování. Kapalina, ve které se provádí skenování, se po vynoření koulí odpaří a na povrchu zůstane konzervační film, pokud je konzervační prostředek v několika procentech obsažen v kapalině, ve které se skenuje.
 • Zkrátí se výrobní proces, protože odpadne několik operací viz výše.

Modelová řada DX

 • Dvě nezávislé měřící jednotky v levém provedení. Mohou být kontrolovány dva různé průměry současně.

Modelová řada DXK

 • Dvě nezávislé měřící jednotky uspořádány zrcadlově zády k sobě. Úspora cca 40% zastavěné plochy oproti strojům modelové řady DX.

Standardní vybavení strojů z řady W

 • Uživatelsky přívětivé ovládání pomocí Touch-Screenu (CU-TS).
 • Okamžité vyhodnocení každé koule se zobrazováním výsledku na obrazovku a možností tisku kontrolního protokolu.
 • Kontrolní metody: optická (EOTW), vířivých proudů (ECTW), vibrační (EVTW).
 • Provozní režimy: STD / AS / WD.
 • Typy ECT sond pro režim kontroly STD / AS / WD
 • Možnost použití tvrdokovových a plastových roztáčecích kotoučů.
 • Redukované riziko detekce nepravé vady optickou metodou v důsledku nečistoty.
 • Zásobník pro koule ke kontrole.
 • Vyřazovače odlišných průměrů koulí s přesností +/- 0,05 mm.
 • Odklápěcí bočnice pro jednodušší přístup.
 • Krokové motory na ovládacích prvcích.
 • Možnost sledování chodu stroje pomocí programu WebBS
 • Signalizace stavu stroje.

Animace testování koulí na strojích BASC, BSW a BS

Animace rozdílu funkce STD režimu a AS režimu při skenování koule pomocí diferenční ECT sondy