• KROB SCANNERS s.r.o.
    Věšťany 80, 415 01 Teplice

Třídící automat dokáže zkontrolovat povrch a podpovrch ložiskové koule na základě sférického pohybu, který vykonává koule v měřícím místě tzv. poledníkování. Při tomto sférickém pohybu testery EOT a ECT zkontrolují povrch a podpovrch měřené koule přesně po dráze myšlených poledníků. Počet poledníků se liší u každého průměru koule a je přímo závislý na průměru feritového jádra použitého v testeru ECT. Pro většinu aplikací je používána StanDardní rozteč poledníků určená výrobcem, říkáme že stroj pracuje v režimu STD. Pro náročnější aplikace dle potřeb zákazníků každý stroj umožňuje režim AeroSpace (AS), který má zúženou rozteč poledníků.

Kontrolní režim STanDard (STD)

Kontrolní režim STanDard je značen STD a je určen pro středně náročné aplikace. Rozteč poledníků na rovníku je vůči průměru feritových jader testeru ECT nastavena výrobcem tak, aby bylo zaručeno, že každé místo na kouli bude zkontrolováno.

Kontrolní režim AeroSpace (AS)

Pro kontrolní režim AS je charakteristická zúžená rozteč poledníků na rovníku, čímž je zlepšena rozlišovací schopnost testeru vířivých proudů ECT a v případě použití optického testeru EOT i citlivost optické metody (zejména u Ball Scannerů Wet).