• KROB SCANNERS s.r.o.
  Věšťany 80, 415 01 Teplice

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu KROB SCANNERS s.r.o. IČ: 27285073 prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Další osobní údaje uchazeče o zaměstnání

Za těmito účely:

 • Shromažďování údajů o klientech, jejich oslovení za účelem marketingového či obchodního sdělení.
 • Shromažďování údajů o uchazečích o zaměstnání za účelem zpětného kontaktu a vyřízení jejich žádostí o zaměstnání.

Na dobu:

 • Po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

 • Správce: KROB SCANNERS s.r.o. IČ: 27285073
 • Zpracovatel: Michal Macák – emline.cz, IČ: 75269872 (správce webu)

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu:

Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje. Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.